Stĺp – do stĺpa, nie do stĺpu

17.07.2012 06:00

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s tvarom genitívu jednotného čísla podstatného mena stĺp utvoreného pádovou príponou -u, stĺpu, napr. Vrtuľník narazil do stĺpu elektrického vedenia. – Pád zo stĺpu neprežil 21-ročný mladík. – Hniezdo musia zo stĺpu zhodiť. Podstatné meno stĺp sa pravidelne skloňuje podľa vzoru dub a genitív jednotného čísla sa tvorí pádovou príponou -a, ako je to pri vzore dub, z duba, t. j. do stĺpa, zo stĺpa. Aj vo vetách, ktoré sme vybrali z internetových stránok, mal sa použiť tvar stĺpa, teda Vrtuľník narazil do stĺpa elektrického vedenia. – Pád zo stĺpa neprežil 21-ročný mladík. – Hniezdo musia zo stĺpa zhodiť.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas