Štúdium, študijný

22.01.2011 09:01

Prídavné  meno  utvorené  od  podstatného  mena  štúdium,  robí  mnohým  používateľom  slovenčiny  problémy,  ako  sa  o  tom  presviedčame  pri  pozornejšom  sledovaní  ústnych  aj  písomných  jazykových  prejavov.  Treba  si  však  zapamätať,  že  hoci  v  podstatnom  mene  štúdium  je  v  prvej  slabike  dlhé  ú,  v  prídavnom  mene  je  krátke  u.  Správne  teda  je  študijný,  napr.  študijný  odbor,  študijný  program,  študijný  materiál,  študijný  poriadok,  študijná  skupina.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu