Štúrove Slovenskje národňje novini priniesli zvesť o potvrdení slovenskej katedry

25.02.2012 11:30

Keď Štúrove Slovenskje národňje novini priniesli zvesť o potvrdení slovenskej katedry na bratislavskom lýceu, prišiel martinský mešťan Ján Lilge (otec Lilgu Osikovského), nesúc noviny v ruke, k otcovi Jozefa Kohúta, pozdejšieho advokáta a zakladateľa slovenského hasičstva: „Ďurko Kohút, počuj, slovenská katedra je potvrdená!“ A dvaja starí páni zabávali sa, objímali a tancovali od radosti a Jožko Kohút im musel na klavíri hrať.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 14-15)