Superrýchly vlak

10.11.2012 06:40

 

V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi spôsobmi písania zloženého výrazu superrýchly, jednak s písaním tohto výrazu ako jedného slova, ale aj s písaním samostatne ako dvoch slov. Výraz superrýchly je zložené prídavné meno, ktorého prvá časť super- má pôvod v latinčine a význam „veľmi, nadmerne“. Keďže ide o zložené prídavné meno, píše sa spolu ako jedno slovo podobne ako iné zložené prídavné mená s prvou časťou super-, napr. supermoderný, superobrovský, supertajný. Zložené prídavné meno superrýchly sme zaznamenali napríklad v spojeniach superrýchly internet, superrýchly vlak, superrýchla doprava, superrýchle lietadlo, ba dokonca aj superrýchly koláč na pomenovanie koláča, ktorý sa pripraví veľmi rýchlo.  

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas