Súvislosť názvov a mien ľudí - EPONYMÁ

02.08.2011 13:43

Veľa názvov je odvodených od mien ľudí. Možno viete, že sendvič sa pripisuje vášnivému hráčovi bridžu grófovi zo Sandwicku (1718-1792), saxofón Adolphovi Saxovi (1814-1849), lynčovanie plukovníkovi Charlesovi Lynchovi, sudcovi grófstva vo Virginii. Čo však názvy algoritmus, algebra, mecenáš a veľa ďalších? Každý z nich má meno konkrétneho človeka.

 

ALGORITMUS A ALGEBRA sa pripisujú Mohamedovi Ben Musovi Al Chváriani (780-850) autorovi slávneho diela "Kniha o tom, ako treba riešiť vzorce", ale najmä autorovi jedného odboru matematiky - algebry, ktorému dala táto kniha názov. Vďaka ďalšej knihe arabského matematika "O indických číslach", ktorá obsahuje návody na riešenie aritmetických operácií vznikol skomolením viacerých arabských slov výraz algoritmus.

 

MAUZEROVKA je puška s otáčavým uzáverom, ktorú navrhol Peter Pavol Mauser s pomocou svojho brata Viliama a od roku 1871 sa stala radovým výzbrojom nemeckého vojska. Dopyt po nej bol taký veľký, že o rok na to založili v Mauserovom rodisku Obendorfe veľkú zbrojovku, v ktorej vyrábali pušky nesúce jeho meno. Predávali ich aj do iných krajín, v ktorých sa tieto pušky používali až do začiatku druhej svetovej vojny.

 

Po prvej svetovej vojne spoločnosť Mausen zmenila výrobu na šijacie stroje. Po Hitlerovom nástupe k moci sa opäť vrátila k zbrojárskej výrobe.

 

MECENÁŠ je človek, podporujúci umelcov a každý, kto nejakým spôsobom prispieva na kultúrnu činnosť.

 

Gaius Cilnius Maecenas (asi 7-8 storočie pred n. l.) študoval spolu s budúcim rímskym cisárom Augustom v Grécku. Po jeho nastúpení na trón Gaius Cilnius sa stal cisárovým favoritom a Augustus mu počas neprítomnosti zveril správu impéria. Zhromažďoval umelecké predmety, podporoval umenie a literatúru, ochraňoval Horátia, Virgilia, Propertiusa, ktorí mu venovali niektoré svoje diela. Maecenus bol až taký známy svojou pomocou umeniu, že sa jeho meno stalo súčasťou bežného jazyka.

 

GILOTÍNA - stínací nástroj, ktorý dostal svoj názov od Francúza menom Joseph Ignac Guillotin (1738-1814), v roku 1789 zvoleného do národného zhromaždenia. Podľa niektorých autorov stroj podobný gilotíne bol známy ešte v 15. storočí, kedy ho používali na popravy šľachty v Škótsku. Guillotini vo svojej slávnej reči v parlamente vyzýval k jej využívaniu, pretože bola rýchlejšia, menej bolestivá a po poprave Ľudovíta XVI. a Márie Antoinetty, kedy sa krátko volal stínací stroj. Louison (zdrobnelina Ľudovíta), po roku 1800 sa rozšíril názov gilotína, ktorý sa vo Francúzsku používal až do roku 1981, kedy Mitterand zrušil trest smrti. Rozšírila sa v 19. storočí aj do väčšiny európskych štátov. Potomkovia Guillotina žiadali vládu o zmenu názvu popravčieho stroja, tá im povolila zmenu im priezviska.

 

MOLOTOVOV KOKTEJL - ako mnohí správne predpokladáte, dostal názov po ruskom politikovi Vjačeslovovi Michajlovičovi Molotovovi (1890-1986), ktorý sa zaslúžil o využitie výbušnín v osvietenskej armáde. Molotovove kokteily boli pôvodne podomácky vyrobené výbušniny vo fľaši používané pri partizánskom boji a pouličných potýčkach. Podobné výbušniny sa používali počas občianskej vojny v Španielsku. Molotov počas druhej svetovej vojny, kedy sa tieto výbušniny používali v boji proti nemeckému nepriateľovi, zaviedol ich hromadnú výboru.

 

Týmto názvom, odvodených od mien ľudí sa hovorí "eponymá".

 

štvrtok 18. 8. 2005 | Soňa MAKAROVÁ

Zdroj:  https://korzar.sme.sk/c/4523235/suvislost-nazvov-a-mien-ludi.html