Svetloslav Veigl zomrel

17.02.2013 07:19

17. februára 2010 v Kráľovej pri Senci zomrel Svetloslav Veigl, vlastné meno Ferdinand Veigl, kňazské meno PhDr. Ferdinand Clarus Veigl OFM, pseudonymy Andrej Smolko, Fr. Klárus, Klár Veigel a i., slovenský básnik, reprezentant slovenskej katolíckej moderny, katolícky rehoľný kňaz – františkán. Narodil sa 24. decembra 1915 v Horňanoch.

Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval v Leviciach, Bánovciach nad Bebravou, Ružomberku a v Levoči. V roku 1932 vstúpil do františkánskej rehole a pokračoval v štúdiu v Malackách, kde v roku 1936 aj zmaturoval. V rokoch 1936 – 1937 študoval na bohosloveckej fakulte v Salzburgu a v rokoch 1937 – 1940 v Bratislave. Kňazom sa stal 16. júna 1940. V rokoch 1940 – 1944 pokračoval v štúdiu na filozofickej fakulte v Bratislave (odbor slovenčina-filozofia) a v roku 1946 získal titul doktora filozofie.

Pôsobil ako stredoškolský profesor, okrem iného aj na Gymnáziu rádu sv. Františka v Malackách. Po poštátnení cirkevných škôl odišiel do duchovnej správy a pôsobil na viacerých miestach Trnavskej diecézy.

Od roku 1978 pôsobil v Kráľovej pri Senci, kde žil ako dôchodca a je pochovaný.

Tvorba

Základnými motívmi jeho tvorby sú láska k človeku, Bohu a národu. Poukazuje na stálosť morálnych hodnôt kresťanstva, mravné a sociálne rozpory skutočnosti, no píše tiež ľúbostnú lyriku. Celý svoj produktívny život bol literárne činný a vydal mnohé básnické zbierky. Začiatkom roku 2006 mu vyšlo súborné dielo pod názvom Keď anjel v tebe spieva.

Dielo

 •     1938 – Cestami vetrov
 •     1939 – Výstup na horu Tábor
 •     1941 – Menom ťa neviem osloviť
 •     1945 – Kvety na troskách
 •     1946 – Volanie z diaľky
 •     1946 – Láska smrť
 •     1968 – Mesto na návrší
 •     1988 – Pred ružou stojím nemý
 •     1990 – Jemu jedinému
 •     1991 – Hľadanie svetla
 •     1992 – Zlatý kľúč
 •     1992 – Bardejovské rondely
 •     1992 – Rodinné rondely
 •     1994 – Spomienka na anjela nie je autor – v tomto výbere poézie kat. moderny má aj svoje texty
 •     1995 – Nebo na Zemi
 •     1995 – Klopem a volám
 •     1997 – Doma pod oknami
 •     2000 – Plnosť času
 •     2000 – Nerušte túto ružu, výber z celoživotného básnického diela
 •     2004 – Svetelný periskop, ďalší výber + nové verše
 •     2006 – Keď anjel v tebe spieva, súborné dielo + vstupná štúdia monografického charakteru

Zdroj: wikipedia.org

       www.books.sk

       www.webnoviny.sk/slovensko/zomrel-basnik-a-knaz-svetoslav-veigl/66881-clanok.html

       www.obrys-kmen.cz/ADLAN/D17/clanek15.html