Tajomstvá kariet a ich premeny v dejinách

28.12.2011 18:03

Najstaršie karty označovali symbolmi zbraň, vojenstva a vlastnosti človeka

"Hračky a hry prežili tisícročia" - bol titulok článku na strane histórie našich novín uverejnený 19. apríla 2007 o obľúbených hrách a hračkách, známych ešte v staroveku. V tomto dnešnom článku dopĺňame tému hier históriou hracích kariet.

 

Nejasný pôvod

Pôvod vzniku a dovoz do Európy doposiaľ nie je jasný, aj keď drvivá väčšina domnienok uvádza Čínu, kde karty hralo so slonovinovými tabuľkami s namaľovanými obrázkami predstavujúcimi Nebo, Zem, Šťastie a ľudské cnosti. Údajne odtiaľ ich priniesol v 13. storočí Marco Polo, rovnako ako okuliare. Mohli to byť aj Arabi (Saracéri), podnikajúci výboje na Sicílii a v Španielsku, kde podľa jedného talianskeho zápisu hrali hru, podobajúcu sa tarotu. Jedno je ale isté, že hru po celej Európe rozšírili v 14. storočí benátski kupci.

 

Symboly a ich význam

Prvé písomné zmienky o výrobcoch hracích kariet sú z roku 1402 v Nemecku. Najstaršie karty sa maľovali ručne a po vynáleze kníhtlače Guttenbergom sa tiež v Nemecku objavili prvé karty tlačené z drevorytín. Tlač kariet z predlôh, rytých do kovu vznikla koncom 15. storočia.

Najstaršie hracie karty s počtom 52 v tarote. Boli na nich vyobrazené srdcia, piky, kára, kríže a pôvodne označovali chladné (nie strelné) zbrane. Srdce predstavovalo súčasť samostrieľacieho mechanizmu, pika ostrie halapartne talianskeho typu, káro symbol štvorhrannej kopije, kríž rukoväť meča. Týmto symbolom pripisovali aj iný význam a to v spojitosti s vojenstvom. Srdce symbolizovalo jazdectvo a odvahu, piky pechotu a silu, kríže krmivo pre zvieratá, čo zároveň označovalo aj vojenskú hospodársku správu a vlastnosti, s ňou spojené: rozvahu a múdrosť. Kára symbolizovali delostrelectvo a spoľahlivosť ako jeho dôležitú vlastnosť.

 

Zmeny výkladu symbolov

S rozšírením kariet medzi bežné obyvateľstvo sa postupne menil ich výklad: piky boli symbolom zranenia a nešťastia v živote človeka, srdce predstavovalo všetko, čo súviselo s láskou, kára neočakávané udalosti, ktoré prinášal život jednotlivých ľudí, kríže sa dávali do súvislosti s peniazmi.

Symbolika kariet závisí od historického a kultúrneho vývoja jednotlivých oblastí. Úplne iný systém označenia majú karty, pochádzajúce z územia dnešného Nemecka. Je ich 32 a najstaršie mali symboly, odvodené z prírody ako ľudské postavy, zvieratá, vtáctvo aj kvety. Neskoršie ich nahradili znakmi, ktoré pretrvali doposiaľ. Sú to žalude ako symbol lesa, srdce ako symbol lásky, gule by mali predstavovať zvonce ako symbol stád a pastierstva. Táto symbolika vychádza z bežného života a s vojenstvom už nemá nič spoločné. V Španielsku, Taliansku, Portugalsku, Alžírsku, Maroku je ďalší systém označovania štvorice z obrázkov palice - čo symbolizuje roľníkov a pastierov, meča - šľachtu, peňazí a pohára - obchodníkov a kňazov. Okrem zobrazenia 4 spoločných vrstiev existuje aj veľké množstvo ezoterických výkladov. Okultisti vysvetľujú meč ako prostriedok dobra aj zla, palica môže byť kúzelnícka, pohár svätý grál, v ktorom bola Kristova krv a preto je symbolom večného života. Peniaze podľa okrúhleho tvaru sa spájajú so Zemou a niektorí v nich vidia ľudskú dušu ako obraz Boha.

Dá sa ľudský osud vyčítať z kariet? Ľudia tomu verili kedysi a veria dnes, že ich údel sa skrýva v symboloch tarotových a iných kariet. Jedinú istotu údelu človeka znázorňuje plátno neznámeho maliara z konca 17. storočia, kde hrá karty dvoran s troma alegorickými postavami - Láskou, Časom a Smrťou. Na detaile ilustračnej snímky vidno Čas a Smrť. Zdá sa, že ten, kto nakoniec "berie" je vždy Smrť. To ale zdatným nebráni v ďalšej hre bez ohľadu na to, či s dobrými alebo zlými kartami.

 

Daň z tlače kariet

Karty sa začali rozširovať vďaka tlači. Bol o ne veľký záujem a to bol dôvod aby ho anglický panovník Karol I speňažil. Preto v roku 1628 zaviedol daň z tlače kariet a to dosť vysokú, ktorá sa stále zvyšovala. Po roku 1765 tlačila priamo na eso potvrdenie o zaplatení tejto dane. Karty sa začali pokútne predávať a podvodníci začali falšovať esá s potvrdeniami a predávať ich. Na dani z tlače kariet bohatli aj iní panovníci i vlády. V roku 1862 bola daň upravená na stabilnú sumu a v niektorých krajinách mal na tlač kariet monopol štát. V Rakúsku kvôli vysokej dani začali tlačiť karty veľkých rozmerov, z ktorých opotrebované okraje odstrihovali a čistili. Tento vývoj vyvrcholil v 30. rokoch 20. storočia tlačou plastových kariet, ktoré sa stali nezničiteľnými. Na rakúsky a samozrejme uhorský trh sa dostávali aj karty vytlačené v Košiciach vo Werferovej tlačiarni. začal ich vyrábať v roku 1836 so zaujímavým grafickým riešením a zrejme aj na rôzne hry a využitie, usudzujme z toho, že ich vyrábal dvadsať druhov. Po roku 1840 Werfer výrobňu karát preložil do Debrecína a neskoršie ju predal.

Prečo ľudia hrali karty pred tisícročiami a prečo ich hrajú aj dodnes? Dôvody môžu byť rôzne. Pre potešenie z hry, zo spoločenských dôvodov, pre pocit radosti z pokúšania osudu, pre risk a zďaleka nie pre zisk. Preto, lebo príchuť nebezpečenstva zo straty je pre mnohých vzrušujúca, lebo nehrajú kvôli výhre, ale kvôli možnosti straty. To ale neznamená, že v kartách by sa muselo len prehrávať, veď mnohí profesionáli si nimi dopomohli k veľkému majetku i k postaveniu. Hra a nielen v karty je určitým obrazom života, má jasné pravidlá a určitú úlohu v nej vždy hrá náhoda. Ale kartová hra, tá vždy dávala človeku pocit, že drží s kartami v rukách aj svoj osud a môže ho svojou šikovnosťou ovplyvniť. Preto jedni prehrali svoj celý majetok a druhí ho vyhrali.

 

Zdroj: štvrtok 24. 5. 2007 | Soňa MAKAROVÁ

https://korzar.sme.sk/c/4456055/tajomstva-kariet-a-ich-premeny-v-dejinach.html