Takisto aj tak isto

29.08.2012 06:42

Výraz takisto sa píše spolu ako jedno slovo, alebo sa tento výraz píše ako dve slová? Výraz takisto ako vymedzovacie zámeno, ktorým sa vyjadruje totožnosť alebo podobnosť dejov, vlastností alebo kvantity, píše sa spolu ako jedno slovo, napr. Je takisto dôležitý. Urobil to takisto. V tomto význame sa však môže písať aj osobitne ako dve slová. Výraz takisto je však aj častica, ktorou sa upozorňuje na výraz, ku ktorému patrí. V tomto význame sa výraz takisto píše iba spolu ako jedno slovo, napr. Drevené píšťaly sú takisto umelecká práca. Ty nesieš zodpovednosť takisto ako ostatní.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas