Tále, na Táľoch

22.01.2011 09:08

Názov  rekreačného  a  turistického  areálu  na  južných  svahoch  Nízkych  Tatier  Tále  [vysl.  táľe]  v  spisovnej  slovenčine  vyslovujeme  s  mäkkou  spoluhláskou  ľ,  lebo  názov  vznikol  zo  všeobecného  podstatného  mena  táľ  s  významom  "diel".  Mäkká  spoluhláska  ľ  sa  zachováva  aj  pri  skloňovaní  tohto  názvu,  teda  z  Táľov,  Táľom,  o  Táľoch,  nad  Táľmi,  napr.  vrátil  sa  z  Táľov,  lyžovačka  na  Táľoch,  lúky  medzi  Krpáčovom  a  Táľmi.  Mäkká  spoluhláska  ľ  je  aj  v  prídavnom  mene  táľsky,  napr.  táľsky  hotel,  táľske  ubytovacie  zariadenia.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu