Timotej Čipkay sa raz bol dlhšie zabavil u Goldpergerov

28.03.2012 06:52

Timotej Čipkay, učiteľ na Ľuboreči, raz sa bol dlhšie zabavil u Goldpergerov. Prišiel domov, jeho pani manželka, veľmi rezná, poriadkumilovná osoba, bola už v posteli, ale namrzená, že pán manžel tak dlho lumpoval a azda i prehral v kartách, obrátila sa k stene, ako by spala. Ale Čipkay vedel spôsob prebrať manželku zo sna ťažkého. Vytiahol peňaženku z vrecka a začal po stole čítať peniaze: „Jeden, dva, tri, štyri — zlaté; toto sú moje peniaze.“ Pani rechtorka otvorila oči, skrútla trochu hlavu od steny. Čipkay čítal ďalej: „Jeden, dva, tri“ atď., dlhým radom kládol peniaze na stôl. To bolo už priveľké pokušenie pre pani manželku, prehodila sa ako ryba na druhý bok tvárou k mužovi a prívetivo sa opýtala:

„Timko, vari si vyhral?“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 33)