Titanic stroskotal počas svojej prvej plavby

15.04.2014 07:44

V noci zo 14. na 15. apríla roku 1912 stroskotal počas svojej prvej plavby Titanic, luxusný zaoceánsky parník spoločnosti White Star Line triedy Olympic. Jeho úlohou mal byť prevoz cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. Kapacita lode dovoľovala nalodenie 2 453 až 2 603 cestujúcich, batožiny a obmedzený počet kočiarov alebo automobilov. O prevádzku lode a o pohodlie cestujúcich sa staralo 885 až 899 členov posádky. Na trase Európa–Amerika mal konkurovať podobným parníkom spoločnosti Cunard Line Mauretanii a Lusitanii.

Titanic bol 269,1 metrov dlhý a 28,25 metrov široký a jeho výtlak činil 52 310 ton pri maximálnom ponore (10,54 m). Predstavoval najväčšie námorné plavidlo, aké bolo do tej doby vyrobené. Jeho trup bol rozdelený na 16 vodotesných komôr a dno lode bolo zdvojené. Celkovo bol Titanic považovaný za jednu z najbezpečnejších lodí na svete, dokonca za loď nepotopiteľnú (tento názor bol prezentovaný aj v odborných časopisoch, hlavne v časopise Shipbuilder).

Loď mala vydržať dokonca aj súčasné prerazenie prvých 4 vodotesných komôr, čo už bolo pri jej veľkosti dosť nepredstaviteľné. Predstavám o nepotopiteľnosti lodi odpovedala kapacita záchranných člnov, ktoré síce spĺňali podmienky stanovené zákonom, ale v porovnaní s kapacitou lode zjavne nedostačovali (celkom 20 záchranných člnov mohlo pobrať 1180 osôb).

Zdroj: wikipedia.org