Trojosový, nie trojosý ani trojosí

29.11.2012 06:45

 

Akú podobu má mať prídavné meno utvorené z číslovky tri a podstatného mena os, ktoré má význam „majúci tri osi“? Či je teda správne trojosý s ypsilonom na konci, trojosí s mäkkým í na konci, alebo trojosový. Z uvedených troch podôb prídavného mena je správna podoba trojosový, napr. trojosový príves, trojosový náves, trojosový vozík, trojosová vstupná brána. Rovnako správne sú aj prídavné mená jednoosový, dvojosový a štvorosový, napr. jednoosový malotraktor, dvojosový vozík, štvorosový vozeň.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas