Trstiansky sa raz niečo naťahoval s Martinom Sebókom

01.04.2012 07:01

Trstiansky, ev. farár lučenský, sa raz niečo naťahoval s Martinom Sebókom, ev. farárom turíčskym, a keď hádke nebolo konca, lebo Sebôk si tiež nedal odorať, povedal mu:

„Hja, braček Martin, gegen Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens.“ (Proti hlúposti darmo bojujú i bohovia.)

Sebôk ho duchaplne odrazil: „Ja, besonders dumme Götter“ (Áno, najmä hlúpi bohovia) a hádka bola dokončená.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 43)