Turček – Turčekovci – manželia Turčekovci

23.02.2012 12:11

V jazykovej praxi sa stretáme s rozličnými podobami označení príslušníkov tej istej rodiny, manželov, súrodencov či bratov utvorených od mužského priezviska, ktoré má formu podstatného mena, a to s podobou zakončenou na -ovi s krátkym mäkkým i na konci, napr. Turček – Turčekovi – manželia Turčekovi, s podobou zakončenou na -oví s dlhým mäkkým í na konci, Turčekoví – manželia Turčekoví, a s podobou zakončenou na -ovci, Turčekovci – manželia Turčekovci. Podoby Turčekovi s krátkym mäkkým i na konci a Turčekoví s dlhým mäkkým í na konci nie sú spisovné. V slovenčine sú spisovné iba pomenovania utvorené príponou -ovci, teda Turčekovci – manželia Turčekovci, Medveď – Medveďovci – súrodenci Medveďovci, Novák – Novákovci – bratia Novákovci.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas