Univerzity

28.12.2011 22:01

Aké funkcie mal tento druh školy

Univerzita bola najstarší a základný druh európskych vysokých škôl, zlučujúcich funkcie vedecko-bádateľské s didakticko-vychovávateľskými. Vznikali v západnej Európe a Anglicku od 12. storočia ako produkt mestskej kultúry. Spočiatku ako spoločenstvo učiteľov a žiakov, neskoršie ako súhrn vzdelania.

 

Stredoveké a novoveké

Stredoveké univerzity mali štyri fakulty: artistickú (slobodných umení), teologickú, právnickú, lekársku. Novoveké v 17. stor. sa líšia nezávislosťou od vplyvu cirkvi, zavedením národného jazyka ako vyučovacieho, slobodou vedeckého bádania, samostatnou vedeckou prácou profesorov a metódami didaktickej práce (semináre, laboratórne praktiká atď.)

 

Najstaršia stredoeurópska

Najstaršou stredoeurópskou univerzitou je Karlova univerzita v Prahe, založená r. 1348. Po nej v Čechách vznikla univerzita v Olomouci r. 1573 a v Brne až po vzniku ČSR r. 1919. Význam Karlovej univerzity poklesol v dobe pohusitskej, oživenie nastalo v 16. storočí. Po bitke na Bielej Hore bola odovzdaná jezuitom, neskoršie premenovaná na Karlovu Ferdinandom, r. 1882 rozdelená na českú a nemeckú.

 

Košická univerzita

Založil ju r. 1657 Benedikt Kišdy. Leopold I. ju zlatou bulou 7. aug. 1660 zrovnoprávnil s univerzitami v Kolíne, Viedni, Moháči, Ingolstadte, Prahe a inde. Trvala do r. 1773, do zrušenia jezuitského rádu. V r. 1776 bola ako štátna univerzita filiovaná právne jedinej uhorskej univerzite prenesenej z Trnay do Budína odvtedy sa volala Academia Regia Cassoviensis.

 

Zdroj:  štvrtok 27. 9. 2007 | (som)

https://korzar.sme.sk/c/4445070/univerzity.html