V 30. rokoch XIX. storočia chodievali slovenskí študenti zo vzdialených miest na vozoch

25.02.2012 11:29

V 30. rokoch XIX. storočia chodievali slovenskí študenti zo vzdialených miest na vozoch do škôl. Študenti z Nitrianskej a Trenčianskej vozkom zakazovali vyhnúť sa na ceste a zastať na mýte, lebo vraj od kráľa Matiáša majú študenti právo nevyhybovať nikomu a mýta nikde neplatiť. Pred mýtom sa poskrývali pod vozovú plachtu a vozka musel hnať kone; keď však mýtny volal postáť a vyberač utekal za vozom, vtedy sa vystrčili chlapci spod plachty a so smiechom kričali : „Len si poď pre mýto!“ Mýtny mal veľkú úctu pred študentským právom a nechal bežanie. Na trenčianskych mostoch študenti s „Gaudeamus igitur“ ukrotili výberčieho. „Nechaj ich, to sú študenti,“ komandoval hajdúcha, mostné vyberajúceho, prenajímateľ mostov. V Trnave bývalo najhoršie, tu už bola obyčajne vojna, z ktorej sa však hajdúch utiahol, vidiac, že sa právo Matiáša kráľa chce palicami brániť. Vozkovia radi vozievali študentov, lebo mali radosť, keď nemuseli mýto platiť.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 12)