V Hornej Lehote bola kanonická vizitácia

07.07.2012 06:58

V Hornej Lehote bola kanonická vizitácia. Po odbavenej práci a po spoločnom obede poprosil superintendent dr. Gustáv Szeberényi Chalupku, aby zarečnil niektorú zo svojich básní.

Chalupka s veľkým dôrazom zarečnil „Mor ho!“. Báseň urobila na všetkých prítomných veľký dojem, ale najväčší na Antona Radvanského, župana, ako gener. dozorcu ev. cirkvi na vizitácii prítomného. Tento najprv žasol na spádoch básne, na stolci svojom robil pohyby, gestá veľkého vnútorného pohnutia, a keď báseň stupňovala sled deja a junač hrmela na pyšného cára, vtedy vstal akoby ho bolo vyhodilo a stál vztýčený, kým rečník nedokončil. Chválorečiam nebolo konca kraja; hneď, ako došiel domov, kúpil si básne Chalupkove a nosil ich všade, po Turci, po Pešti vo vrecku. Taký účinok mala Chalupkova báseň na starého odrodilca Radvanského.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 141-142)