V Martine založili Kníhtlačiarsky účastinársky spolok

02.03.2013 06:10

2. marca 1869 - v Martine založili Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, na čele ktorého stál takmer tri desaťročia Ján Francisci. Zanikol až v r. 1942, keď sa zlúčil s martinskou novou tlačiarňou do firmy Neografia.

Zdroj: Zlatý fond denníka SME