V oddelení, v ústave, nie na oddelení, na ústave

03.06.2012 06:36

V jazykovej praxi sa stretáme s vyjadreniami ako pracuje na oddelení technickej podpory, vyšetrenie na oddelení klinickej mikrobiológie, na ústave sa uplatňuje trojstupňové riadenie, pracuje na Ústave pamäti národa. V týchto a podobných vyjadreniach sa nevhodne používa predložka na, ktorou sa v spojení s podstatným menom v tvare lokálu vyjadruje predovšetkým miesto na povrchu, ale tu o nič také nejde. V citovaných vyjadreniach je vhodné použiť predložku v, ktorou sa vyjadruje miesto, vnútri ktorého sa niečo deje, teda pracuje v oddelení technickej podpory, vyšetrenie v oddelení klinickej mikrobiológie, v ústave sa uplatňuje trojstupňové riadenie, pracuje v Ústave pamäti národa.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas