Valentín Beniak sa narodil

19.02.2013 06:40

19. februára 1894 sa v Chynoranoch narodil Valentín Beniak, slovenský básnik a prekladateľ, predstaviteľ symbolizmu. Zomrel 6. novembra 1973 v Bratislave.

Narodil sa v roľníckej rodine a vzdelanie získaval v rokoch 1900 – 1906 v Chynoranoch, v rokoch 1913 v Topoľčanoch a v rokoch 1914 – 1916 v Nitre. V rokoch 1916 – 1917 pokračoval v štúdiu na právnickej fakulte v Budapešti, no z finančných dôvodov musel štúdium zanechať. Pracoval ako praktikant na notárskom úrade, neskôr ako podnotár v Bánove, v rokoch 1919 – 1935 bol vedúcim notárom v Chynoranoch, v rokoch 1936 – 1939 v Novej Bani. V roku 1939 sa presťahoval do Bratislavy, kde pracoval ako úradník na ministerstve vnútra. V roku 1939 bol zvolený za predsedu Spolku slovenských spisovateľov a vo funkcii zotrval až do roku 1945, kedy začal pracovať na Povereníctve školstva a osvety. V roku 1947 odišiel do dôchodku.

Publikovať začal v roku 1922 v časopise Slovenské pohľady. Na jeho tvorbu vplývali napr. Ivan Krasko, Endre Ady či Jiří Wolker. Vo svojich básňach vyjadroval najmä hlboké putá k domovu, k rodnej zemi a jej ľuďom. Preciťoval tragiku ľudských osudov, ale i vlastného života, lásku k človeku a súcit s jeho nešťastím, no taktiež sa s čitateľmi delil o dojmy so stretnutiami so svetom. Vo svojej tvorbe začínal s dielami, ktoré sa radili k symbolizmu a poetizmu (Ozveny krokov, Lunapark a i.) a v zrelej tvorbe sa sústredil na problematiku existenciálnu (napr. Plačúci Amor, Sonety podvečerné). Jeho knihy veršov vyšli v troch zväzkoch Vybraných spisov. Po skončení 2. svetovej vojny sa venoval viac prekladom, a to najmä z anglickej, maďarskej a nemeckej literatúry (William Shakespeare, Johann Wolfgang Goethe, Oscar Wilde, Imre Madách a iní).

 

Básnické zbierky

 •     1928 – Tiahnime ďalej oblaky
 •     1931 – Ozveny krokov
 •     1933 – Kráľovská reťaz
 •     1936 – Lunapark
 •     1936 – Poštový holub
 •     1938 – Bukvica
 •     1939 – Vigília
 •     1941 – Žofia
 •     1942 – Druhá Vigília
 •     1942 – Popolec
 •     1942 – Strážcovia a strážkyne Slovenska (spoluautor Martin Benka)
 •     1944 – Igric
 •     1967 – Hrachor
 •     1969 – Plačúci Amor
 •     1970 – Sonety podvečerné
 •     1971 – Medailóny a medailónky

Zdroj: wikipedia.org