Vhodný na niečo, nie vhodný k niečomu

23.10.2012 06:20

Dostali sme otázku, aká predložka sa má používať v spojení s prídavným menom vhodný, či predložka k s podstatným menom alebo zámenom v tvare datívu, t. j. vhodný k niečomu, alebo predložka na s podstatným menom alebo zámenom v tvare akuzatívu, teda vhodný na niečo. Citovaným slovným spojením sa vyjadruje účel, preto je tu náležitá účelová predložka na, teda vhodný na niečo, napr. pozemok vhodný na stavbu rodinného domu, objekt vhodný na podnikanie, voda vhodná na kúpanie, tričko vhodné na športovanie.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas