Viacerčatá

09.04.2012 07:00

Na pomenovanie dvoch spolu narodených detí jednej matky máme slovo dvojčatá, na pomenovanie troch takto narodených detí máme slovo trojčatá, na pomenovanie štyroch takto narodených detí máme slovo štvorčatá, na pomenovanie piatich takto narodených detí máme slovo pätorčatá. V jednotnom čísle majú uvedené pomenovania tvar dvojča, trojča, štvorča, pätorča. Tieto slová sú utvorené od skupinových čísloviek dvoje, troje, štvoro, pätoro príponou -ča, ktorou je utvorené napríklad aj slovo chlapča. Jazyková prax si však vyžiadala  potrebu mať osobitné pomenovanie aj na spolu narodené deti jednej matky bez určenia ich počtu. Takýmto pomenovaním je slovo viacerčatá utvorené z neurčitej skupinovej číslovky viacero.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas