Viliam Figuš-Bystrý sa narodil

28.02.2013 07:15

28. februára 1875 sa v Banskej Bystrici narodil Viliam Figuš-Bystrý, hudobný skladateľ, hudobný pedagóg. Pseudonym: Ján Bystrý. Zomrel 11. máj 1937 v Banskej Bystrici.

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1885-1889), na Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici (1889-1893), 1914 absolvoval skúšku na Hudobnej akadémii v Budapešti. Od roku 1893 učiteľ v Pilisi (Maďarsko), 1883-1895 v Ostrej Lúke, 1895 -1902 vo Zvolenskej Slatine, 1903-1906 v Padine (Juhoslávia), od 1907 v Banskej Bystrici, od 1921 prof. hudby na tamojšom Učiteľskom ústave a na Hudobnej škole vo Zvolene. Reprezentant novej vývinovej cesty slov. hudobného umenia. Už počas štúdia v Banskej Štiavnici vystupoval na verejných koncertoch, dirigoval študentský spevácky zbor. Po maturite sa venoval salónnej hudobnej tvorbe, upravoval maďarské ľudové piesne pre spev a klavír, kurucké piesne a balady pre sóla a zbor so sprievodom klavíra. Na svojich učiteľských pôsobiskách zbieral slov. ľudové piesne, ktoré upravoval a vydával (Slovenské ľudové piesne z Veľkej Slatiny, 1000 slovenských ľudových piesní, Púchovské piesne, Zbojnícke piesne). V Banskej Bystrici oživil hudobnú kultúru v meste, založil spevokol evanjelický spolku, pôsobil ako dirigent, korepetítor, komponoval komornú hudbu. V roku 1922-1924 pracoval na opere Detvan, ktorej premiera sa uskutočnila roku 1928 v SND v Bratislave. Na začiatku 20 stor. rozvinul úsilie o vznik slov. národnej hudby, pričom ľudovú pieseň chápal ako zdroj špecifickosti národnej hudby. Popri komornej a zborovej tvorbe sa skladateľsky najviac realizoval v lyrickej piesni, zhudobnil texty slov. básnikov. Popri invenčnej melodike uplatňoval aj novoromanticky orientovanú harmóniu, medzi jeho najlepšie diela patria cykly umelých piesní. Zakladajúci člen, 1925 predseda Spolku slov. umelcov.

 

Diela

  •     ľudové piestne Poľné kvety
  •     kantáta Slovenská pieseň pre sólo, zbor a orchester
  •     Zmráka sa
  •     Do hôr
  •     Hoj, zem drahá

 

 

Zdroj: sk.wikipedia.org