Viliam Pauliny (neskôr Pauliny-Tóth) zložil celú hŕbu ľúbostných básní

25.02.2012 11:29

Viliam Pauliny (pozdej ší Pauliny-Tóth) zložil ako modranský študent celú hŕbu ľúbostných básní. Prepísal ich do čistá a dal posúdiť samému riaditeľovi gymnázia a správcovi „slovenskej spoločnosti“, Karlovi Štúrovi. Pauliny nepochyboval, že práci sa dostane uznania a keď ju i neuznajú za hodnú, aby vyšla tlačou, aspoň ju zapíšu do zlatej knihy „spoločnosti", kde sa najlepšie práce zapisovali. Ale prišlo hrozné sklamanie. Štúr sa nepotešil zo svojho žiaka a prijdúc do „spoločnosti" so zväzkom ľúbostných básní, vrátil ich Paulinymu, ako nevyhovujúce a verejného čítania nehodné, so slovami: „Vecheť za uši, puer (chlapče, v opovržlivom smysle slova), ale nie milenka!“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 11-12)