Vincent Hložník sa narodil

22.10.2013 06:35

22. októbra 1919 sa vo Svederníku narodil Vincent Hložník, slovenský maliar, grafik, ilustrátor, sochár a pedogóg, predstaviteľ svojbytného expresionizmu.

Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia.

Ilustroval vyše sto diel svetovej i národnej literatúry. Vo svojej tvorbe reagoval najmä na udalosti druhej svetovej vojny.O svojej tvorbe hovorí vo filme

Profily - Vincent Hložník, ktorý realizovala Slovenská televízia Bratislava v roku 1994 /scenár Tatiana Syneková, réžia Fedor Bartko/.

Zomrel 10. decembra 1997 v Bratislave.

Zdroj: wikipedia.org

https://www.galeriaderka.sk/artworks_gh_sk.html

https://www.pgu.sk/archive/2009/hloznikkresba.htm

https://zilina.sme.sk/c/5021360/zilinska-galeria-otvori-vynovene-priestory-expoziciou-europskeho-formatu.html

https://www.galeria-antika.sk/ponuka.html

https://www.gjk.sk/sk/zbierky/diela-do-r-1945/hloznik-vincent/

https://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/34-jesenna-aukcia-vytvarnych-diel/?page=6

https://www.dartesro.sk

https://www.slovakia.travel/imagegallery.aspx?l=1&io=39717&igo=24644

https://www.eantik.sk/dielo/8913/zviera/