Vincent Hložník zomrel

10.12.2013 06:01

10. decembra 1997 v Bratislave zomrel Vincent Hložník, slovenský maliar, grafik, ilustrátor, sochár a pedogóg, predstaviteľ svojbytného expresionizmu.

Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Ilustroval vyše sto diel svetovej i národnej literatúry.

Vo svojej tvorbe reagoval najmä na udalosti druhej svetovej vojny.

O svojej tvorbe hovorí vo filme Profily - Vincent Hložník, ktorý realizovala Slovenská televízia Bratislava v roku 1994 /scenár Tatiana Syneková, réžia Fedor Bartko/.

Narodil sa 22. október 1919 v Svederníku.

Zdroj: wikipedia.org