Vo vode bol vír a nad ním letel výr...

22.01.2011 08:21

V  slovenčine  máme  slovo  vír  s  významom  "prudký  pohyb  vody  alebo  vzduchu  okolo  zvislej  osi",  ktoré  píšeme  s  mäkkým  í,  a  slovo  výr  s  významom  "druh  veľkej  sovy",  ktoré  píšeme  s  tvrdým  ý.  Často  dostávame  otázku,  s  akým  í  sa  má  slovo  víry  napísať  vo  vete  Vo  vode  bol  vír  a  nad  ním  letel  výr  a  zrazu  oba  "víry"  zmizli.  Treba  povedať,  že  takáto  veta  je  nezmyselná.  My  ju  síce  môžeme  vysloviť,  ale  nie  v  takejto  podobe  napísať.  Túto  nezmyselnú  vetu  môžeme  prirovnať  k  vete,  v  ktorej  by  sme  chceli  jedným  spoločným  slovom  nahradiť  slová  krútňava  a  vták.  Druhá  časť  uvedenej  vety  môže  mať  podobu  a  zrazu  vír  aj  výr  zmizli  podobne  ako  vo  výpovedi  a  zrazu  krútňava  aj  vták  zmizli,  pričom  prvé  slovo  vír  napíšeme  s  mäkkým  í  a  druhé  slovo  výr  napíšeme  s  tvrdým  ý.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu