Výrok smrti nad Franciscim, Daxnerom a Bakulinym

18.05.2012 06:15

Výrok smrti nad Franciscim, Daxnerom a Bakulinym bol vypovedaný asi v dňoch 4.—6. novembra 1848. (Sám Francisci už nepamätal sa na deň a ani v zápiskoch Daxnerových je deň vyhlásenia rozsudku nie udaný). Sudcovia výrok i exekuovať chceli, už sa stavali šibenice pre odsúdencov. Ale zachránil ich došlý chýr o bitke, ktorú Maďari proti Jelačičovi 30. októbra pri Švechate prehrali. Gemerskí, ta komandovaní gardisti a honvédi, po svojom rozprášení boli 3. novembra už v Plešivci, prinesúc zprávy, že je Viedeň oslobodená, Jelačič a Windischgrätz že tiahnú na Pešť a že sa Jelačic strašne pomstí, ak sa gemerským národovcom krivda stane. Na to bol 7. novembra vyhlásený premenený rozsudok.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 111-112)