Vyššie uvedený, dolu uvedený?

04.03.2011 01:36

 

V  rozličných  textoch  sa  môžeme  stretnúť  s  formuláciou  vyššie  uvedený,  ak  autor  textu  chce  upozorniť,  že  sa  o  danom  probléme    zmienil  v  predchádzajúcej  časti,  a  s  formuláciou  dolu  uvedený,  ak  autor  textu  chce  upozorniť,  že  sa  o  probléme  zmieňuje  v  ďalšej  časti.  Tieto  formulácie  vyznievajú  úsmevne,  ak  sa  o  probléme  v  prvom  prípade  píše  na  predchádzajúcej  strane  dolu  a  v  druhom  prípade  na  nasledujúcej  strane  hore.  Preto    vhodnejšie  formulácie  uvedený,    uvedený,  ak  upozorňujeme  na  to,  o  čom  sa    písalo,  a  formulácia  uvedený  ďalej,  ak  upozorňujeme  na  to,  o  čom  sa  píše  v  ďalšej  časti  textu.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas