William Blake sa narodil

28.11.2013 06:53

28. novembra 1757 sa v Londýne narodil William Blake, anglický básnik, rytec, grafik a ilustrátor, jeden z najvýraznejších predstaviteľov raného romantizmu v Anglicku, mystik a vzdialený predchodca secesie. Zomrel 12. augusta 1827 v Londýne.

Narodil sa na Broad Street, Golden Square, v dome číslo 28, v rodine stredne zámožného obchodníka. Už v útlom veku sa u neho prejavovalo umelecké nadanie a tak ako desaťročný začal navštevovať kresliarsku školu.

V roku 1771 ako štrnásťročný vstúpil do učenia k rytcovi Jamesovi Basireovi, ktorý pracoval so starou, v tom čase už nemodernou technikou tradičného lineárneho rytectva. Táto veľmi stará technika mala základ v starostlivom a mechanickom šrafovaní do kríža, čím sa vytvárala trojrozmerná ilúzia. Medzi prvými Blakeovými prácami bolo kreslenie gotických hrobov vo Westminsterskom opátstve. Vo veku dvadsaťjeden rokov skončili jeho učňovské roky a Blake sa osamostatnil.

V rokoch 1779 – 80 bol študentom Kráľovskej akadémie. Búril sa proti klasickému akademickému vyučovaniu a proti ako to on pomenoval „nedokončenému štýlu“ umelcov ako boli napríklad Rubens. Uprednostňoval Raffaelovu a Michelangelovu klasickú presnosť.

Zdroj: wikipedia.org