Wolfgang Amadeus Mozart zomrel

05.12.2013 06:18

5. decembra 1791 vo Viedeni zomrel Wolfgang Amadeus Mozart, klasicistický hudobný skladateľ. Narodil sa 27. januára 1756 v Salzburgu.

Mozartove dielo najlepšie vystihuje povahu hudobného klasicizmu. Vyznačuje sa celkovou priezračnosťou, melodickým bohatstvom, vyváženou inštrumentáciou a formovou brilantnosťou. Táto hudba je nenáročná na počúvanie, ale pre interpretov predstavuje nemalý problém. . Mozart obľuboval rýchle tempá a durové tóniny. Jeho hudba je živá, radostná, hravá, v pomalých vetách príjemne meditatívna, ale vždy zrozumiteľná.

Keďže tvorba Wolfganga Amadea Mozarta je veľmi rozsiahla, bolo potrebné ju tematicky a časovo zoradiť.Je známe, že už počas svojho života si Mozart podrobne viedol záznam o všetkých dielach , ktoré skomponoval.

V súčasnosti sa na orientáciu v jeho dielach používa tzv."Köchelverzeichnis"(KV). Tento súpis všetkých zdokumentovaných diel W.A.Mozarta pochádza od Ludwiga von Köchela, ktorý ho po prvýkrát uverejnil v roku 1862.

 

Opery

 • Die Schuldigkeit des ersten Gebots (1767, Kv 35)
 • Apollo a Hyacinth (1767, Kv 38)
 • Bastien a Bastienne/ Bastien a Bastienka (1768, Kv 50)
 • La finta semplice (1768, Kv 51)
 • Mitridate, re di Ponto (1770, Kv 87)
 • Ascanio in Alba (1771, Kv 111)
 • Il sogno di Scipione (1771, Kv 126)
 • Lucio Silla (1772, Kv 135)
 • La finta giardiniera/Záhradníčka z lásky (1775, Kv 196)
 • Il re pastore (1775, Kv 208)
 • Zaide (1780, Kv 344), Fragment
 • Idomeneo ,krétsky kráľ (1781, Kv 366)
 • Die Entführung aus dem Serail/Únos zo Serailu (1782, Kv 384)
 • L'oca del Cairo (1783, Kv 422), Fragment
 • Lo sposo deluso ossia La rivalità di tre donne per un solo amante (1783, Kv 430), Fragment
 • Der Schauspieldirektor/ Divadelný riaditeľ (1786, Kv 486)
 • Le nozze di Figaro/Figarova svadba (1786, Kv 492)
 • (Il dissoluto punito ossia il) Don Giovanni (1787, Kv 527)
 • Così fan tutte (ossia La scuola degli amanti) / Také sú všetky(1790, Kv 588)
 • Die Zauberflöte/Čarovná flauta (1791, Kv 620)
 • La clemenza di Tito (1791, Kv 621)napísaná na korunovačnú slávnosť

18 omší, z toho:

 • Veľká omša C-mol KV 427/414a
 • Omša s organovým sólom C-dur KV 259
 • Korunovačná omša C-dur KV 317
 • Waisenhausmesse KV 139
 • Spatzenmesse KV 220a
 • Requiem d-mol (1791, KV 626)
 • 4 Litánie
 • 2 Vespern (Večerné modlitby)
 • Oratórium :Die Schuldigkeit des ersten Gebots (1766/67, KV 35)
 • Oratorium La Betulia liberata (1771, KV 118)
 • Kantáty
 • Motetá pre soprán a orchester, z toho: Exsultate, jubilate (KV 164)
 • 17 Chrámových sonát
 • Ave verum corpus (KV 618)

 

Orchestrálna hudba

 • 41 symfónií
 • 27 klavírnych koncertov
 • 5 husľových koncertov
 • klarinetový koncert A-dur KV 622
 • fagotový koncert B-dur
 • 4 koncerty pre lesný roh
 • 2 flautové koncerty
 • koncertná symfónia pre husle a violu
 • koncertná symfónia pre 4 trúbky a orchester KV 297b
 • koncertná symfónia pre 2 huslí a orchester
 • serenády
 • pochody a tance pre orchester

 

Komorná hudba s klavírnym sprievodom

 • 35 sonát pre husle a klavír
 • klavírne triá
 • 2 klavírne kvartetá
 • klavírny kvintet Es-Dur (1784, KV 452)

 

Diela pre klavír

 • 18 klavírnych sonát
 • 27 klavírnych koncertov

Zdroj: wikipedia.org