Z Dŕžavia turčianskeho chodili naširoko po strednej Európe olejkári

07.07.2012 06:58

Z Dŕžavia turčianskeho od 17. storočia chodili naširoko po strednej Európe olejkári, jezuitmi znievského kláštora vyučení poznávať liečivé zelinky. Pozdejšie olejkári premenili sa v šefraníkov, ktorí kupčili po šírom Rusku a značne napomohli materiálny dobrobyt svojich obcí. Šefraníci však donášali domov nielen peniaze, ale i národného ducha a slovanského povedomia.

„Veď nás dobre rozumejú až ďaleko za Moskvou — tam všade Slováci (Slovania) žijú. Rus ako Slovák“, hovorievali šefraníci, keď sa po dlhšom čase vrátili z Ruska domov.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 141)