Z Revúcej šli štyria Novohradčania na prázdniny domov

31.03.2012 06:58

Z Revúcej šli štyria Novohradčania na prázdniny domov: Koloman Banšell, Bohuslav Laciak a bratia Michal a Samuel Bodický. Išli na Kraskovo, kde ich čakal kraviar z Turiehopoľa, ktorý im mal byť vodičom cez hory a doly, lebo šli pešo domov. Sprievodca gymnazistom tykal, čo z nich okrem Banšella nikoho nemrzelo. Banšella to však škrelo, tým viac, že bol sextánom, preto začal zďaleka:

„Ale my do takej školy chodíme, kde už ani profesori netykajú.“

Kraviar sa obrátil k Banšellovi a premerajúc očima jeho malú postavu, opýtal sa:

„A či ani tebe?“

Banšell, chudák, nevedel čo povedať a ostatní sa mali zadusiť, čo smiech v sebe dusili.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 38-10)