Začať nový školský rok, nie zahájiť

03.09.2012 06:59

Dnes je prvý deň nového školského roka a o ňom sa bude veľa hovoriť nielen medzi žiakmi a učiteľmi, ale aj v médiách. Istotne sa stretneme s výpoveďami ako dnes sa začal nový školský rok, nový školský rok sme otvorili spoločným stretnutím všetkých žiakov, ale aj dnes sme zahájili nový školský rok. Z týchto výpovedí nie je vhodná výpoveď so slovesom zahájiť. Sloveso zahájiť je utvorené od slovesa hájiť s významom „brániť, chrániť“ a v spisovnej slovenčine má význam „zamedziť vstupu, zahradiť“, no v citovanej výpovedi o nič také nejde. Preto sú správne iba vyjadrenia dnes sa začal nový školský rok, nový školský rok sme otvorili spoločným stretnutím všetkých žiakov.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas