Zámená Vy, Vás, Vám, Váš v elektronickej komunikácii

08.08.2012 06:15

Už na základnej škole sa žiaci učia, že zámená Vy, Vás, Vám, Vami, Váš, Vášho, Vášmu atď. sa v listoch na znak úcty píšu s veľkým začiatočným písmenom. Denne sa však presviedčame o tom, že na túto pravopisnú zásadu mnohí od školských čias úplne zabudli. Inak by sa nemohlo stať, že v elektronickej korešpondencii autori mejlov, ktorých denne dostávame desiatky, tieto zámená píšu s malým začiatočným písmenom. Treba si zapamätať, že tak ako v klasickej korešpondencii aj v elektronickej korešpondencii sa zámená Vy, Vás, Vám, Vami, Váš, Vášho, Vášmu, ale aj zámená Tvoj, Tvojho, Tvoja, Tvoje atď. píšu s veľkým začiatočným písmenom.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas