Zápisky Karla Bôrika

02.06.2012 06:17

V zápiskoch Karla Bôrika, slovenského dobrovoľníka, čítať: „Ani v jednom kraji Slovenska nenašli sme taký zápal za vec národnú, ako v Turci.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 114)