Zásuvka, zástrčka

22.01.2011 08:32

Niektorí  používatelia  slovenčiny  majú  problémy  so  správnym  označením  súčiastok  na  pripojenie  elektrických  spotrebičov  na  elektrickú  sieť.  Tým  môžeme  poradiť,  že  slovom  zástrčka  sa  pomenúva  vidlica  s  elektrickým  vodičom,  ktorá  sa  zasúva  do  súčiastky,  ktorou  sa  privádza  elektrický  prúd.  Slovom  zásuvka  sa  pomenúva  súčiastka,  pomocou  ktorej  sa  elektrický  spotrebič  pripája  na  elektrickú  sieť.  Môžeme  teda  povedať,  že  zástrčka  sa  zasúva  do  zásuvky.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu