Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne – ukončenie projektu

04.06.2018 15:29

Na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová uzatvárame projekt Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne, ktorý bol financovaný Nadáciou Oranges v rámci grantového programu eŠkoly pre budúcnosť.

Aktivity projektu boli zamerané na výskumnú činnosť študentov pomocou projektovej metódy a metódy riešením problému. Výskumná činnosť študentov začala identifikáciou súčasného stavu v domácich wi-fi sieťach prostredníctvom dotazníka a diskusie. Následne sme sa rozhodli riešiť túto situáciu praktickou činnosťou – konfiguráciou wi-fi zariadení a iných digitálnych zariadení. Študenti teda počas výskumu zistili, čo treba v súčasnosti vo svete domácej wi-fi siete zmeniť a naučili sa techniky, ako to realizovať. Ďakujeme Nadácii Oranges za možnoti, ktoré študentom poskytla.

Š. Fedor