Zechenter sa vybral v úradnej povinnosti na Čierny Hronec

04.04.2012 07:10

Zechenter sa vybral v úradnej povinnosti na Čierny Hronec. Vzal sebou svoju mladú ženu, i jej priateľku Ľudmilu Kuzmány. Bolo poludnie, zatiahli preto do fary na obed. Cestou Zechenter upozornil Ľudmilku, veselej povahy dievča, na neobalený spôsob farárovho obcovania. Vtiahnuc do dvora, videli farára práve so sklenicou vína v ruke z pivnice vykračujúceho. Zastal a na uvítanie povedal:

„Azda vás čert teraz..."

Ľudmila sa zarehotala. Nastalo zoznamovanie.

„No, čo nájdete, to budete jesť. Deresel, dajte, chystajte obed.“

Pri obede ponúkal dámy, aby jedli, lebo obed krátky bude; najmä akýsi drhľavý grísový koch im núkal, ale Zechenterovi pošepol, aby nejedol grís, lebo príde pečený kapún. Dámy, napchaté už grísom, kapúnovi vyhybovali, čo pánom vhod prišlo.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 53)