Žela Inovecká

01.03.2013 07:35

1. marca 1910 sa v Trenčíne narodila Žela Inovecká (vl.m. Angela Ivanovová, rodená Fogarassiová), slovenská spisovateľka. Zomrela 25. mája 1980 v Banskej Bystrici.

Študovala na dievčenskom lýceu v Maďarsku. Okolo roku 1930 pracovala ako úradníčka Krajinského úradu v Bratislave, neskôr žila na rozličných miestach Slovenska (Bratislava, Levice, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica a i.).

 

Tvorba

Je autorkou populárnej literatúry, najmä schematických sentimentálnych ženských románov a poviedok, praktickej literatúry pre ženy s tematikou starostlivosti o domácnosť, prvej pomoci, kozmetiky, ale najmä kuchárskej literatúry. Po roku 1937 prispievala kultúrnymi, historickými, zábavno- poučnými a praktickými článkami a poviedkami do časopisov Dennica, Nová žena, Živena a i. Literárne sa opäť aktivizovala na prelome 60. a 70. rokov niekoľkými televíznymi scenármi. Do slovenských periodík prispievala prekladmi z ruského a maďarského jazyka.

 

Pamiatky

    rukopisná pozostalosť v Literárnom archíve Matice slovenskej

 

Dielo

  •     1934 – Padajúce hviezdy (Trnava)
  •     1938 – Janíčko a Slobodienka (Bratislava)
  •     1944 – Rozprávky a bájky z celého sveta (Trnava)
  •     1939 – Slovenská ľudová kuchárka (Trnava)

 

Zdroj: wikipedia.org