Zelenožltý nie je zeleno-žltý

15.02.2012 12:37

V slovenčine máme zložené prídavné meno zelenožltý, ktoré píšeme ako jedno slovo bez spojovníka, ale aj zložené prídavné meno zeleno-žltý, ktoré píšeme so spojovníkom medzi jednotlivými časťami. Obidve prídavné mená sú správne, ale každé z nich má iný význam. Zložené prídavné meno zelenožltý písané bez spojovníka má význam „žltý do zelena“, teda žltej farby s odtieňom do zelena, a môžeme sa s ním stretnúť napríklad v spojeniach zelenožltý sprej, zelenožltý nerast, zelenožlté listy. Zložené prídavné meno zeleno-žltý písané so spojovníkom má význam „zelený a žltý“, teda skladajúci sa z dvoch farieb, zo zelenej a zo žltej, často v podobe pásov a môžeme sa s ním stretnúť napríklad v spojeniach zeleno-žltý dres, zeleno-žltý karnevalový klobúk, zeleno-žlté obliečky.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas