Zoltán Kodály zomrel

06.03.2013 07:22

6. marca 1967 v Budapešti zomrel Zoltán Kodály, maďarský hudobný skladateľ a pedagóg. Zomrel 16. decembra 1882 v Kecskeméte.

Kodály bol synom železničného úradníka, študoval v Trnave a na budapeštianskej hudobnej akadémii, kde od roku 1907 pôsobil ako profesor.

Spolu s Bélom Bartókom sa podieľal na zbere ľudových piesní a svoje folklórne znalosti uplatnil v skladateľskej činnosti.

Ku Kodályho významným dielam patrí napríklad kantáta „Psalmus Hungaricus“ (1923), opera „Hary János“ (1925), orchestrálna suita „Tance z Galanty“ (1934), sonáta pre sólové violončelo (1915) alebo Te Deum (1936), ktoré napísal na oslavu 250. výročia oslobodenia Budapešti z Tureckej nadvlády (1936).

Zoltán Kodály sa výrazne zaslúžil o rozmach organizovanej hudobnej výchovy v Maďarsku. V roku 1963 ho zvolili za prezidenta medzinárodnej spoločnosti pre hudobnú výchovu.

Zdroj: sk.wikipedia.org