Marec

 

9. marec

Aké je počasie okolo 9. marca, také bude v celom mesiaci.

Aký je daň Františka, taký bude celý mesiac.

10. marec

Aké počasie prinesú Štyridsiati mučeníci, tak zostane ešte 14 dní.

Keď je na Štyridsiatich mučeníkov mráz, veru bude ešte zo štyridsať ráz.

12. marec

Ak je na Gregora prach, nie riedkô blato, prach ten je gazdovi milý ako zlato.

Ak na Gregora medzi oraním v brázdach voda tečie, možno sa úfať dobrému ovsu.

Keď je na Gregora ešte mnoho snehu leží na poli, ten sa skoro sa roztopí a jar rýchlo prichodí.

Keď na Gregora padá sneh, veľmi pomaly prichádza jaro a bude ešte mnoho snehových víchric.

Na Gregora hory hučia, gazdovia ešte štyri týždne doma čučia.

Na Gregora kerý, kerý, na Jozefa /19.3/ každý krivý.

Na Gregora prvý pluh do poľa.

Na Gregora snehy top, zime hrob.

Na Gregora, ak padne trochu snehu, je sa čo tešiť úrode švábky (zemiaky).

Na sv. Gregora, idú ľady do mora.

Na svätého Rehora letia góle (bociany) od mora.

19. marec

Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia.

Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje, peknú k Veľkej noci chvíľu prorokuje.

Jozef - základ jari.

Jozef mosty stavia, Ďuro /24.4/ do poľa vyháňa.

Jozef prikladá polienko, Mária /25.3/ dve.

Jozef s Marou /25.3/ zimu zabijú.

Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda.

Keď na Jozefa vietor fučí, aj týždeň potrvá.

Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima.

Koľko dní pred Jozefom vyletia včely, toľko týždňov bude chladno.

Kto do Jozefa nezaseje, koľko zaseje po Jozefe, toľko aj zožne.

Na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť.

Na Jozefa mroz, bude sena voz a keď kapka, bude babka (málo).

20. marec

Na svatého Jáchyma skončila sa už zima.

21. marec

Aký bude čas na rovný, jednak dlhý deň s nocú, taká bude chvíľa nasledujúcich štyridsať týždňov.

22. marec

Na Kazimíra pohoda - na kobzole (zemiaky) úroda.

25. marec

Ak je na deň Zvestovania nebo jasné, vydaria sa konope, ak je zamračené, budú zlé.

Akej Božej Matky, také veľkonočné sviatky.

Jaro zvestuje Zvestovanie, ale zimu ešte nevyháňa.

Keď je na deň zvestovania Panny Márie pekne, môžeme čakať úrodný rok.

Keď na Matku Božiu sneh na poli leží, tam kosa a srpok ľahko beží.

Koľko dní vyjdú žaby pred Pannu Máriu, toľko dní budú po nej schované.

Na deň Zvestovania Panny Márie dážď, rodí sa raž.

Na Matku boží má sa siať zboží.

31. marec

O svaté Albíne je už u nás po zimě.

 

 

 

 

 

V

Š

E

O

B

E

C

N

É

Ak máš v marci lúku vytopenú , nič si z toho nerob , zaraduj sa senu.

Ak v marci kukučka kuká a góľa (bocian) klepotá , dočkáme sa teplého leta.

Ak v marci prší , tak bude v júni pršať.

Akže marec ore , apríl je studený , mnohé vetry nesú máj krásne zelený.

Daždivý marec je roľníkovo nešťastie , no suchý apríl ale ešte horšie.

Jedna marcová brázda lepšia (drahšia) desať aprílových.

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci , zasaď ich v marci.

Keď je marec daždivý , bude suché leto.

Keď je marec teplý , apríl je chladný.

Keď pluh i zem ryje , zima ešte žije.

Keď sa deti v marci vonku hrajú na šintra , na Vianoce je biela zima.

Koľko je v marci rosy , toľko v máji mrazu.

Kto nenasial hrachu v marci , nebude ho variť v hrnci.

Kto v marci blchu nezabije , môže v lete spokojne spať.

Lepšie, keď ťa zima chveje , než marcovô slnko hreje.

Marcový prach a májové blato , to je sedliakovi nad zlato.

Marcový sneh jed , aprílový hnoj.

Marcový sneh nie je dobrý , ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár.

Marec bez vody , apríl bez trávy.

Marec, ešte bude harec.

Najlepšie sliepky sú marcové.

Panská láska , ženská chuť a marcové počasie nie sú stále.

Studený marec , mokrý máj - bude humno ako raj.

Suchý brezeň , mokrý apríl , studený máj , vrchovaté stodoly a sena plný háj.

V marci aj ovce v tanci.

V marci prach , istý hrach.

Vidíš v marci chlapa nahatého , volíš vidieť vlka chlpatého.

 

 

 Zdroj: calendar.sk a A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia