Apríl

 

 

1. apríl

Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.

2. apríl

Svätý Teodul jarný vetrík podul.

3. apríl

Jestli príde Richard s vetrom a búrkou, vtedy Sibyla /29.4/ sa bude smiať.

5. apríl

Po teplém marku se často ochlazuje.

Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.

19. apríl

Sv. Tiburcí má byť už zelený.

23. apríl

Na svätého Vojtecha v každom dolku pol mecha.

Na Vojtecha /bude/ pekná potecha.

24. apríl

Ak prší na Ďura, bude ovos, keby ho na skalu zasial.

Ak sa už na Ďura v žite havran skryje, v tom roku chlieb lacný židákov ubije.

Ako hlboko pred Ďurom vyschne, tak hlboko po Ďurovi namokne.

Človek v poli na Jura úrodu si rozbúra.

Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.

Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší.

Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.

Ďuro i Marek, mrazom nás zalek.

Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.

Hrozno pred Ďurom výndené nebýva do sudov kladené.

Jestli sa na Jura havran skryje v poli, zbožím naplnené uvidíme stodoly.

Keď na Juraja z tretej rúny vidieť na révoch pucky (výhonky), bude dobrá úroda.

Koľko týždňov pred Ďurom vŕba sa zelená, toľko týždňov pred Annou žne.

Konope siate pred Dzurom sú dobré.

Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.

Na Ďura tráva zo zeme beží.

Na Jura má sa vinohrad zelenať cez tri rúny (chodníky, neobrobená pôda vo vinohrade, niekde i hromada kamenia).

O Ďure sa má vrana už do oziminy schovať.

Pred Dzurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo zeme, nevyjde, po Dzure ju môžeš mlatkom biť, vyjde.

Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica je i komora.

Svätého Ďura, vyháňa von ščúra (štúra = bodavý hmyz)

Toľko by malo byť mrazov pred Ďurom, koľko ich bolo vlani pred Michalom.

25. apríl

Ak je na svätého Marka rosa, podaria sa prosá.

Keď Marek do hrsti ozimín nenatrhá, budú sneťovie žitá.

Keď po Markovi mesiac ubýva a spojí sa s Hladoledom /Saturn/, v tom roku neúfaj sa vínu.

Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom rady mlčia.

Na Marka oharky do jarka.

Na svätého Marka napijem sa z Jarka.

Na svätého Marka schová sa do žita pranka (vrana).

Studený Marek prinesie studené Krížové dni /začínajú sa po Krížovej nedeli, t. j. piatej nedeli po Veľkej noci/.

Tráva na svätého Marka je už hodne veľká.

V

Š

E

O

B

E

C

N

É

Ak apríl pekný , máj bude ružový.

Ak je apríl jasný , šumný , vtedy bude máj pošmúrny.

Ak je v apríli krásne , čiste , bude máj nepríjemný iste.

Apríl v daždi , máj v kvete.

Apríl zimný , daždivý, úroda nás navštívi.

Aprílová a májová voda vypije víno.

Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.

Aprílový sneh pole hnojí , dážď požehnáva.

Búrky a mrazy sa v apríli striedajú.

Čo si duben zazelení , kveten mu to spáli , čo si kveten zazelení , červeň mu to háji.

Keď v apríli hojne vietor duje , stodola sa zaplňuje.

Mokrý apríl , suchý jún.

Nerád tomu sedliak býva , keď mu v apríli nepršieva.

Suchý apríl nie je po vôli gazdom.

Teplé noci v aprílu , požehnanie ovociu i vínu.

Teplý dážď v apríli vzácnejší nad mannu (zázračný pokrm padajúci z neba), sľubuje žeň dobrú, jeseň požehnanú.

Začiatkom apríla opiľuj suché konáre , budú dobrie lekváre.

 

 

  Zdroj: calendar.sk a A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia