august

 

4. august

Horúčosť na sv. Dominika znamená veľmi tuhú zimu.

Keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu.

8. august

Vietor, ktorý sa strhne na Oskára, potrvá štyri dni.

10. august

Ak je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce.

Ak na Vavrinca prší, bude mnoho myší.

Ako Vavrinec navarí, tak sa nám i jeseň darí.

Čo Vavrinec uvarí, Bartolomej usmaží.

Keď je na Vavrinca pekná, teplá chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi milá.

Keď na svätého Vavrinca prší, bude mnoho myší.

Keď príde Vavrinec, ber oči na klinec.

Na svätého Vavrinca idú oriešky do venca.

Na svätého Vavrinca švábka /zemiaky/ ide do hrnca.

Padajú slzy svätého Vavrinca.

Po Vavrinci drevo už viac nerastie.

Slnečnosť na deň Vavrinca hotuje nám dobrého vínca.

Svätý Vavrinec nesie z poľa veniec.

Vavrinec našťal do vody.

Vavro, Bartolomej dobre prorokujú, keď sú jasní, peknú jeseň, peknú jeseň nám sľubujú.

15. august

Ak prší na Nebevzatie Panny Márie, kazia sa zemiaky.

Jasný deň na Nebovzatia Panny Márie sľubuje peknú jeseň.

Matka Boží - hlávky množí.

Matka Božia varí, svätý Michal dovára.

Na Nebevzatie Panny Márie prvé oriešky.

Panenky Márie Nanebevzetí hlávka do kapusty letí.

Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.

16. august

Na svätého Rocha zemiakov trocha.

18. august

Ľan siaty na Helenu máva dlhé vlasy.

20. august

Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.

24. august

Ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej.

Aký Bartolomej, taká celá jeseň.

Bartolomej svätý odpoludnia kráti.

Na Bartolomeja každá plánka zrelá.

Na Bartolomeje nech sedliak žitko seje.

Povíchrica na Bartolomeja zvestuje ľad a sneh.

Povíchrice čo po Bartolomile prichádzajú, obyčajne veľmi prudkými bývajú.

Svätý Bartolomej ovos láme.

Zrelé hrozno na Bartolomeja dobrú nádej k hojnosti vína dáva.

28. august

Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína.

Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny.

Okolo Augustína tiahnu vetry do Budína /časť Budapešti/.

31. august

Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň.

Všeobecné

Ak v auguste nieto rosy , môžeme búrku očakávať.

Aký je august spočiatku , taký bude až do konca.

Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň.

August k zime hľadí a rád vodu cedí.

Dážď , ktorý v auguste do obeda prší, skorej ako obed minie sa usuší.

Čo august nedopečie , to september nedovarí.

Keď je v prvom augustovom týždni teplo , bude biela zima.

Keď august páli , bude páliť aj víno.

Severné vetry keď v auguste dujú , opadanie úrody spôsobujú.

Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie.

Suchý august - suché víno , mokrý august - vodnaté víno.

Strnisko v auguste kto si preoráva , ten sa o rok budúci nadarmo neustáva.

Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu.

V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy.

Víchristý august - daždivý september.

 

Zdroj: calendar.sk a A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia