december

1. december

Keď je prvý december mokrý, veští ľavnú zimu.

4. december

Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.

Po svätej Baruši daj pozor na uši.

Svätá Barbora ťahá sane do dvora.

Svätá Barbora vetry rozháňa

Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora.

6. december

Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo.

Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.

Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša.

Na sv. Mikuláša už je zima celá naša.

13. december

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.

Keď príde Lucia, nájde ju už zima.

Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude.

Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.

Sv. Lucia je kráľovnou zimy.

21. december

Na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše.

Toma, poseď doma!

Tomáš s oceľou (mráz) znamená, že bude v nastávajúcom roku zrno plné.

24. december

Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu käčku vám ohreje.

Aký je čas na Adama Evy, také budú nasledujúce dni.

Biele Vianoce, zelená Veľká noc.

Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!

Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.

Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.

Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.

Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.

Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.

Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie.

Keď je vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine (miesto na odkladanie potravín, úrody)

Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.

Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.

Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.

Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.

Na Vianoce - po gágorče (po hrdlo, dosýtosti), na Velikú noc - moc, na Ducha - do pol brucha, Na Trojicu - len za užicu (lyžicu).

Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.

25. december

Biele Vianoce, zelená Veľká noc; čierne Vianoce, biela Veľká noc.

Keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko, čo gazda koňa oširuje (nasadiť postroj, zapriahnuť), bude dobrá úroda zemek (zemiakov).

Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.

26. december

Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie priekopy a záveje narobia.

Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.

Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.

Na svätého Štefana nesmie už byť barina.

Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.

27. december

Sivý svätý Ján veští dobrý rok.

28. december

O Mláďatkách i deň sa omladzuje.

31. december

Keď je na starý rok jasno, bude v stáloch (maštaliach) prázdno.

Všeobecné

Aká zima v decembri , také teplo v júni.

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice.

Blatnatý december, blatnatý celý rok.

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.

Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.

Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží.

Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.

Mierny december , mierna celá zima.

Mrazy , ktoré v decembri rýchlo opadnú , znamenajú miernu zimu.

Na suchý december nasleduje suchá jar.

V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita.

Zasplietané Vianoce - zlý rok , zlý rok - zlá úroda.

Zelené Vianoce - biela Veľká noc.

 

Zdroj: calendar.sk a A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia