Január

 

1. január

Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med.

Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima, ak pripadne na pondelok, veští to ostrú zimu.

Aký je deň Nového roka, taký bude celý rok.

Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.

Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.

2. január

Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro.

Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.

4. január

Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.

6. január

Na Tri krále mnoho hviezd - mnoho zemiakov.

Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.

Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.

11. január

Na svätého Hygina sa začína pravá zima.

16. január

Na svätého Marcela zima lezie do tela.

20. január

Fabiánskej zimy boja sa cigáni.

21. január

Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije, ten rok mnoho vína sľubuje.

Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne na lecení (v letku).

Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.

Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.

25. január

Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar.

Pavla obrátenie, zimy obrátenie.

Obrátenie Pavla, pol ovčej zimy.

Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti.

Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice /2.2/, ešte aj onuce.

Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až svätý Jozef oteplie marec /19.3/.

Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.

29. január

Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.

 

 

 

 

 

V

Š

E

O

B

E

C

N

É

Ak je januára jasno, bude veľa ovocia.

Ak v januári sneží, alebo prší, bude zlá úroda.

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

Biely január, zelený máj, plné pajty (stodoly) a staje, dobre je na gazdovskom dvore.

Čo január zazelená, to máj spáli.

Čo január zmeškal, február doháňa.

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

Január studený, marec teplý.

Januárové dažde, siatinám nešťastie.

Jesli vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.

Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.

Keď je január biely, november je zelený.

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.

Keď je v januári pekne, je pekné leto.

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.

Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.

Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.

Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.

Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.

Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.

V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.

 

 

Zdroj: calendar.sk a A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia