Júl

2. júl

Keď dážď padá na Navštívenie Panny Márie, potom prší počas celých dní.

Keď na Navštívenie Panny Márie prší, to potom prší po celé žne.

Keď na Navštívenie Panny Márie prší, vtedy hrste vyrastajú.

Keď prší na Počatie Panny Márie, tak bude pršať štyridsať dní.

Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté.

Okolo druhého dňa červenca veje polnočný vietor osem dní.

4. júl

Keď prší na Prokopa, namokne každý snop aj kopa.

Na Prokopa plná priekopa.

Svätý Prokop koreň podkop.

Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti.

Svätý Prokop seje huby.

5. júl

Na Cyrila a Metode mnohý hospodár sa smeje.

8. júl

Do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane.

Keď na Kiliána prší, bude žito chudobné.

10 júl

Keď na Sedem spáčov /tiež deň Siedmich bratov/ prší, potom za sedem týždňov prší.

13. júl

Ak pričasto prší o Markéte, bude z toho škodu mať pohánka v kvete.

Čakaj z hrozna dobrý ocot miesto vína, ak len o Markéte zakvitať počína.

Dážď na Margitu neosoží senu.

Keď na Margitu prší, nebude hrozna.

Margita muchám vrece rozväzuje.

Margita sype muchy za humná.

Margita tančí s ľanom.

Margita trhá prvé hrušky - margitky.

Margita, čo si muchy splodila!

Prvý dážď na Margitu potrvá štrnásť dní.

Svätá Margita hodí srpy do žita.

Svätá Margita velí: Ľudia okopávajte zelí!

Svätá Margita volá žencov do žita.

Svätá Margita vopchá kosák do žita.

Zaplače-li Margita, bude dažďov do sýta.

15. júl

Ak prší na deň Rozoslania apoštolov, bude drahota.

Na deň Rozoslania apoštolov poprcháva, to Magdaléna /22.7/ svojho pána

Rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky.

20. júl

Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

22. júl

Ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy.

Magdaléna rada plače.

Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradách istá.

Na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole.

Pamätaj si gazda, že ti Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená.

25. júl

Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba.

Ak je teplý svätý Jakub - studené sú Vianoce.

Ak je za tri dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné.

Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach.

Čo do Jakuba odkvitne, to do Havla dozreje.

Jasná noc a zora pred Jakubom teší hospodárov hojným zrnom.

Jestliže dážď prší o svätom Jakube, málo vám slaniny narastie na dube.

Keď na Jakuba slnce a dažde sú pospolu, hojne naplníš svoju stodolu.

Koľko mračien na Jakuba, toľko sňahu v zime.

Na Jakuba keď prší, dobre krumple /kromple, zemiaky/ sa viažu.

Na Jakuba lietajú škovránky do výšky, po Jakube spievajú hocikde na hrude.

O svätom Jakube daj už pokoj hube.

Od Jakuba do Hany nik nevidel letieť vrany.

Okolo Jakuba často manna padá, po lipovom kvete tú si včela hľadá.

Včely lietajú len do Jakuba do hôr.

26. júl

Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko.

Anna už nepečie.

Keď na deň svätej Anny prší, bývajú lieskovce červivé.

Keď na svätú Annu prší, mokro sa do stodoly nosí.

O sv. Anne žitečka sa nažne.

Sv. Anna - chladno z rána.

Svätá Anna žito žala.

28. júl

Dážď na deň Ignáca /Inocenca, pápeža/ znamená lahodnú zimu.

Všeobecné

Chladný júl celé leto ochladí.

V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa.