Jún

 

6. jún

Na svätého Norberta už zima ide do čerta.

8. jún

Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.

Keď prší na Medarda namokne každá brázda.

Na Medarda prší, príde peronospóra /hubovitá choroba révy/.

Keď na Medarda prší, nebudú toho roku huby rásť.

Po Medarde ostrá zima už nechodí., ani mráz vinici viacej neuškodí.

Medardove mrazy vínne révy nepokazí.

Kto na deň Medarda sadí a rozsieva, ten mnoho kapusty a ľanu máva.

Na Medarda končí sejba.

11. jún

Ak prší na Barabáše /Barnabáš/, urodí sa veľa kaše.

Ak prší na Barabáše /Barnabáš/, bude víno tiecť do fľaše.

15. jún

Keď na Víta prší, bude pršať za sedem dní.

Keď prší na Víta, sú skazené žitá.

Keď prší na Víta, švábka bude zhnitá.

Na svätého Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje.

Kto seje na Víta, škoda žita.

Po jasnom Urbane /25.5/, keď je dážď na Víta, hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta.

Na deň svätého Víta na jednom konci sa stmieva, na druhom svitá.

Na svätého Víta hlava ešte nespí, ale na zadku už svitá.

Na svätého Víta celú noc svitá.

O svätom Vítu vidno hrozno v kvetu.

Keď vinohrady pred Vítom odkvitnú, úfame sa dobrého vína, bár nebola dobrá pominulá jeseň.

24. jún

Na svätého Jána (Krstiteľa) otvára sa k letu brána.

Na svätého Jána dosť dlhý deň a predsa mu je koniec.

Na svatého Jána neni noc žiadna.

Do Jána sa deň dĺži a po Jáne kráti.

Od Jána Krstiteľa beží slnce k zime a leto k horku, od Jána Evanjelistu /27.12/ obracia sa slnce k letu a zima k mrazom.

Na Jána dážď, mokrá žatva.

Na Jána keď prší, zarazí žitá.

Do Jána Krstiteľa nechváľ jačmeňa.

Do Jána ovsík, po Jáne ovos.

Do Jána maslo, po Michale nitka.

Ak prší na Jána, malo by ešte za štyri nasledujúce dni pršať.

Pred svätým Jánom modli sa za dážď, po svätom Jáne prší bez modlenia.

Svätý Ján popráva jariny a Duch oziminy.

Jestli dážď na Jána Krstiteľa padá, málo má orechov pole a záhrada.

O Jáne čerešne i muchy zralé.

Jánske zelie k zdravu ženie.

Na svätého Jána jahody do džbána.

Po Jáne sa i dni krátia i kravy mlieko tratia.

Mrkva zasadená na Jána je zdravá.

Po Jáne je i múka zrelá.

Jána v bruchu jama.

25. jún

Svatý Ivan bývá plačlivý pán.

27. jún

Ladislav huby sial, Peter, Pavel /29.6/ ich pozbieral.

29. jún

Deň Petra a Pavla príroda častuje búrkou, ale zem ožíva hríbami.

Keď na Petra Pavla poprší, tak to potrpí na koši.

Keď na Petra, Pavla slnko svieti, má byť pekná žatva.

Mráz na Petra stolovanie znamená na dlhšej zimy trvanie.

Na Petra a Pavla keď niet maradíky (pozostatky, zvyšky) na poli, žatva bude daždivá.

Na Petra Pavla má byť z tretej rúny vidieť vinohrad.

Na Petra, Pavla deň jasný, čistý rok úrodný bude istý.

Na Petra, Pavla keď je deň jasný, rok úrodný bude istý.

Peter a Pavel huby sejú.

Peter a Pavol rozsievajú huby.

Peter Pavel suší koreň.

Všeobecné

Ak je jún studený , sedliak krčí rameny.

Suchý jún plní sudy vínom.

V júni mnoho rýb , málo zrna.

 

 

Zdroj: calendar.sk a A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia