Máj

 

1. máj

Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.

Dážď na prvého mája - úrodný rok.

Na Jakuba, Filipa zelená sa každá lipa.

4. máj

Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.

Svätý Florián úrodu nám chráň.

7. máj

Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud.

Stanislav ráňa orechy.

12. máj

Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.

Gazda čaká na prejdenie troch zmrzliakov.

Jasnými dni Pankráca a Urbana bude oberačka viníc požehnaná.

Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.

Pán Serboni /začiatky vlastných mien: Pan-krác,Ser-vác a Boni-fác/ páli stromy.

Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí, Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie.

Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka.

13. máj

Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.

15. máj

Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika.

Svätá Žofia ľan rozsieva.

Svätá Žofia stromy rozvíja.

Svätá Žofia víno vypíja.

19. Máj

Ak mrzne na Gertrúdu, bude mrznúť celý mesiac.

Do Petra /Peter Celestín, pápež/ neni tepla, a po Petre už je po teple.

Gertrúda je už záhradníčkou.

Jestli Peter prinesie mráz, mrzne ešte v tomto roku štrnásťkrát zas.

23. máj

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

25. máj

Ako je na Urbana, taká bude jeseň.

Dokiaľ Urban z pece nezlezie, nebude teplo.

Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.

Jesli je pekný čas na Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná.

Keď na Urbana dišč, to žaludz hrobačna /červivé žalude/.

Keď sa Urban smeje, hrozno plače /šťavnaté hrozno/.

Na Urbanov deň utekaj siať len.

Na Urbanov ovos do stodoly nevoz.

Po jasnom Urbane, keď je dážď na Víta, hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta.

Po svätom Urbanu mráz neškodí mrazu.

Sioče /siatie/ na Urbana, to plane /zlé/ prže furmana.

Štedrý hráč, milostivý zlodej, Urbanov ovos, Havlovo žito - zriedka býva z toho čo dobrého.

Urban ešte niekedy bradou pokýva.

Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.

Urban z peci zlezie.

V

Š

E

O

B

E

C

N

É

Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.

Ak padá sneh v máji , bude hojne trávy.

Čo boh v máji daje , človek nech nekľaje.

Chladný máj - pre ovocie raj.

Chladný máj , jahody zrelé na Turíce , jasný Urban vínom naplní pivnice.

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky , sudy zdarný.

Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.

Keď je teplé , jasné nebo na Vstúpenie , sľubuje vinárom veľké potešenie.

Keď sú začiatkom mája noci mesačné , studené , rosnaté , taký by mal byť celý máj.

Keď v máji neprší , jún sucho dovŕši.

Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore , hladom neumre.

Máj, chleba daj!

Májová kvapka za dukát stojí.

Májová tráva moc úžitku dáva.

Májové blato - pre hospodára zlato.

Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.

Májový dážď padá - zlato padá.

Májový dážď viac stojí ako Viedeň.

Studený máj , v stodole raj.

Studený marec , mokrý máj - bude humno ako raj.

Suchý marec, mokrý máj - bude žito ako háj.

V máji , aby palica pastierom neobschla.

V máji chladno - bude vína na dno.

V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.

Za mokrým májom ide suchý jún , za suchým májom ide mokrý jún.

 

Zdroj: calendar.sk a A. P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia